ବ୍ରଣ ଏବଂ ପିମ୍ପଲ୍ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ ଜାଣନ୍ତୁ |

ପିମ୍ପଲର କାରଣ: ପିମ୍ପଲ୍ ଚେହେରାରେ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଚେହେରାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ | ବ୍ରଣ ପାଇଁ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି | ଭୁଲ୍ ଖାଇବା ଏବଂ ରକ୍ତ ଖାଇବା ହେତୁ ଅନେକ ଥର ମୁହଁରେ ପିମ୍ପଲ୍ ବାହାରିଥାଏ | ତଥାପି, ଯଦି ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡିକ ଘଟିବାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ | ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପିମ୍ପଲ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରଣ |

ପିମ୍ପଲ୍ କଣ ଜାଣନ୍ତୁ|

ପିମ୍ପଲ୍ ଗୁଡିକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶସ୍ୟ ଯାହା ଛୁଇଁଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ | ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପଲ୍ ବାହାରକୁ ଆସେ, ମୁଖର ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଶୁଖିଯାଏ ନାହିଁ | ସେହି ସମୟରେ, ସେମାନେ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ ପଡେ | ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଯୁବକମାନେ ଅଧିକ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ | ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବ୍ରଣକୁ ପିମ୍ପଲ୍ କୁହାଯାଏ | ବ୍ରଣର କାରଣଗୁଡିକ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଗୁଡିକ ଅନେକ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହିଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ |

ପିମ୍ପଲ୍ ର କାରଣ|
ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁପିମ୍ପଲ୍ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଧୂଳି | ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଧୂଳି ମୁହଁରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁହଁରେ ପିମ୍ପଲ୍ ବାହାରିଥାଏ | ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ | କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚେହେରା ଝାଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଝାଳ ହେତୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଧୂଳି କଣିକା ସହଜରେ ମୁହଁରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ପିମ୍ପଲ୍ ମୁହଁରେ ବାହାରିଥାଏ | ତେଣୁ ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମୁହଁ ସଫା କରନ୍ତୁ | ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯଦି ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଧୂଳି କଣିକା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି |

ଅଧିକ କଫି ପିଅନ୍ତୁ |
ପିମ୍ପସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଫି ପିଇବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ | ଅଧିକ କଫି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରାରେ ପିମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ | ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ କଫି ଏବଂ ଚା ପିଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେବମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି | ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କଫି ଏବଂ ଚା ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କପ୍ କଫି ପିଅନ୍ତୁ |

ଧୂମପାନ କରିବା
ଅଧିକ ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବ୍ରଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବେଳେବେଳେ ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ହେତୁ ପିମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ | ତେଣୁ, ତୁମେ ତୁମର ହରମୋନକୁ ସମୟ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତୁମର ହରମୋନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ଉଚିତ |

ତେଲିଆ ଚର୍ମ ରଖନ୍ତୁ |
ବ୍ରଣର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତେଲିଆ ଚର୍ମ | ବାସ୍ତବରେ, ତେଲିଆ ଚର୍ମ ରହିବା ସହଜରେ ପିମ୍ପଲ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ତେଲିଆ ଚର୍ମ ଥାଏ ସେମାନେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପିମ୍ପଲ୍ ପାଆନ୍ତି | ଯଦି ତୁମର ଚର୍ମ ଯଥେଷ୍ଟ ତେଲିଆ, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଚର୍ମକୁ ସଫା କରି ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ସ୍କ୍ରବ୍ କର | ଏହା କରି ତୁମର ପିମ୍ପଲ୍ ରହିବ ନାହିଁ |

ରକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ |
ରକ୍ତର ଅପରିଷ୍କାରତା ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ | ରକ୍ତର ଶୁଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ବ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଯଦି ତୁମର ରକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ତେବେ ତୁମେ ନିମ୍ ରସ ପିଅ | ନିମ୍ ରସ ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ | ଆର୍ଦ୍ରତା ରସ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିମ୍ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ | ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ |

ମୁହଁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ |
ଅଧିକ ମୁହଁ ଧୋଇବା ଏବଂ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ | ମୁହଁ ଶୁଷ୍କତା ହେତୁ ପିମ୍ପଲ ଅନେକ ଥର ବାହାରିଥାଏ | ତେଣୁ ଅଧିକ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁହଁକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ|
ଯେଉଁମାନେ ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପଲ୍ ପାଆନ୍ତି | ଭଜା ଖାଇବା ବ୍ୟତୀତ କଳଙ୍କିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ | ତେଣୁ ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆଦ୍ୱୁ ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଔଷଧ ଖାଇବା
ବେଳେବେଳେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଔଷଧ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିମ୍ପଲ୍ ହୁଏ | ବାସ୍ତବରେ,ଔଷଧ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହର୍ମୋନ୍ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ, ପିମ୍ପଲ୍ ମୁହଁରେ ଆସିଥାଏ |

ଉପରୋକ୍ତ ଜିନିଷଗୁଡିକ ପିମ୍ପଲ୍ କିମ୍ବା ପିମ୍ପଲ୍ ର କାରଣ | ଅନ୍ୟ ପଟେ, ଯଦି ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ବ୍ରଣର ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ |

ବ୍ରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉପାୟ |
ଦିନକୁ ୩ ଥର ସଫା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ |ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଏବଂ ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ |ଶରୀରରେ ଜଳର ଅଭାବକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ |ଯୋଗ କର |ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଚେହେରା ସଫା କର |ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଏଠାରେ ଆମେ ଅମୂଲ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଓଡ଼ିଆ ଖବର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିପ୍ସ, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବିଚାର, ମୂଲ୍ୟବାନ ସୂଚନା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖବର ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବୁ। ଆମକୁ ଲାଇକ ଏବଂ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ

Leave a Reply

Your email address will not be published.